Soorten lidmaatschap

De NvHNLP kent een aantal verschillende vormen van lidmaatschap nl.

  • Lid (Master) Practitioner
  • Lid Coach
  • Lid Trainer  
  • Lid Opleider/Instituut (3 x toegang als lid Trainer inbegrepen)

Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om als donateur verbonden te raken bij de vereniging.

Alle varianten kennen een aantal normen waaraan voldaan moet zijn om als lid toe te kunnen treden.In alle gevallen zal minimaal voldaan moeten zijn aan het behalen en overleggen van een certificaat HNLP Practitioner of een gelijkwaardig (HNLP upgrade Masterclass i.c.m. een NLP Practitioner certificaat).

Al Lid Coach zal minimaal het HNLP Master Practitioner certificaat overlegt moeten worden als daarin aantoonbaar opgeleid wordt tot coach. Een combinatie HNLP upgrade Master Practitioner (met coaching) i.c.m. een NLP Master Practitioner en/of NLP (Master) Coach certificaat is ook voldoende.

Om als Lid Trainer toe te treden zal een erkend Trainers certificaat overlegt moeten worden. Mocht je wel NLP Trainer zijn maar nog geen HNLP Trainer dan zijn er een aantal mogelijkheden om alsnog een HNLP Trainers certificaat te verkrijgen. En Lid Trainer zal op persoonlijke titel een NvHNLP keurmerk ontvangen.

Lid Opleider/Instituut is bedoeld om het NvHNLP keurmerk ook te mogen gebruiken op de certificaten van geslaagde deelnemers/studenten. Om als Opleider/Instituut lid te mogen worden dienen alle trainers HNLP Trainer (of gelijkwaardig) gecertificeerd te zijn. Binnen het lidmaatschap Opleider/Instituut is 3 maal toegang als lid Trainer inbegrepen. Voor iedere volgende Trainer die wenst toe te treden geldt een opslag.

Lidmaatschapsgelden per jaar (excl. btw):

  • Lid (Master) Practitioner € 99,-
  • Lid Coach                      € 129,-
  • Lid Trainer                     € 149,-
  • Lid Opleider/Instituut     € 995,-