Klachtenreglement

Klachtencommissie

In samenhang met de Ethische gedragscode (Code of Professional Ethics ABNLP) kent de NVHNLP ook een klachtenregeling. In 2016 wordt een klachtencommissie benoemd, bestaande uit 2 NVHNLP geregistreerde Trainer/Coaches en een niet bij de NVHNLP aangesloten onafhankelijk voorzitter.  Thans vindt de werving plaats voor de leden van de in te stellen klachtencommissie. Tot die tijd zal het bestuur van de NVHNLP de klachtenregeling interpreteren en uitvoeren.

De doelstelling van de klachtenprocedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers over bij de NVHNLP aangesloten trainers en coaches.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

o    het handelen of nalaten van de trainer coach bij de uitvoering van een opdracht, in het bijzonder het betrekking tot de Ethische Gedragscode van de ABNLP (geadopteerd door de NVHNLP);

o    financiële geschillen voortvloeiend uit de tussen de klager en de trainer / coach gesloten cusrsus- en/of coachingsovereenkomst;

Afronding van de klachtenprocedure betekent dat de klachtencommissie (schriftelijk) uitspraak doet of de ingediende klacht gegrond is of niet. De klachtencommissie kan aan die uitspraak een aanbeveling verbinden, gericht aan de coach of aan het bestuur van de NVHNLP. Uitspraken van de klachtencommissie worden geanonimiseerd bekend gemaakt aan alle bij de NVHNLP aangesloten trainers / coaches.

Samenstelling
De tijdelijke klachtencommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

o    Henk Beljaars, Master HNLP & NLP Trainer / Coach, 

o    Carla Beljaars, Master HNLP & NLP Trainer / Coach, 

Het secretariaat van de klachtencommissie is gevestigd op het secretariaat van de NVHNLP.