Doelstelling en missie

Het is het doel van de NvHNLP om de kwaliteit, ontwikkeling en bevordering van de toepassing van HNLP, zowel landelijk als internationaal, te ondersteunen en uit te bouwen en haar leden hierin ten volle te betrekken en onderdeel van uit te laten maken.

Met de oprichting van de NvHNLP is gevolg gegeven aan de wens en roep om een landelijk, en hierop volgend: internationaal, werkende organisatie op te zetten die fungeert als database, vraagbaak en broedplaats voor ontwikkeling op het gebied van HNLP. Een vereniging waar je terecht kunt om je op persoonlijk vlak te ontwikkelen en waar je als professional terecht kunt om de tools in handen te krijgen die nodig zijn om het verschil te maken. Daarnaast zal de NvHNLP een vereniging zijn waar je als opleider/trainer de verdieping en backup kunt krijgen om jouw studenten de meest recente ontwikkelingen aan te kunnen bieden en klaar te zijn voor iedere volgende stap.

Een breed netwerk van nationale en internationale trainers en Master trainers staat voor je klaar om je met raad en daad bij te staan. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld Sven Tuinstra en Henk & Carla Beljaars die op hun beurt weer in contact staan met bijvoorbeeld Matt Hudson (succesvol coach en trainer in Engeland en auteur van The Saboteur Within) en vele anderen.

Wellicht nóg interessanter is het om te weten dat er een directe lijn is met de mede ontwerper van HNLP, John Overdurf. John heeft samen met Julie Silverthorn verschillende disciplines gekoppeld met NLP waardoor HNLP ontstond. John heeft zijn medewerking aan de NvHNLP toegezegd en staat volledig achter haar doelstelling. De NvHNLP zal op haar beurt alles in het werk stellen om HNLP uit te dragen en bij te dragen aan de doorontwikkeling daarvan op een manier die aansluit op de visie van John Overdurf.