Wat is HNLP

Humanistische Neuro Linguïstische Psychologie gaat er van uit dat een mens meer is dan een rechte lijn van A naar B. De voorspelbaarheid van gedrag van mensen lijkt juist veel meer op de chaos theorie. Mensen zijn als het weer en eenieder van u weet hoe gemakkelijk dat te voorspellen is... Elke afronding in een berekening geeft een afwijking van de richting. Hoe groter de afronding hoe slechter de voorspelling.

Graag kijken we naar mensen als een proces waarin verandering normaal en natuurlijk is. Mensen zijn vaak niet blij met verandering en wat ze dan zeggen is: "Ik ben niet blij met de snelheid van veranderen" (te langzaam of te snel) of men is niet blij met de richting. Verandering is er altijd, we veranderen continu, te denken dat veranderen een optie is is een illusie. Veel mensen voelen een onrust, verwarring of spanning bij een aankomende verandering. Bedenk één ding: verwarring gaat vooraf aan ontwikkeling en groei. Het leren omgaan met verwarring is voor de opleiders van HNLP een prioriteit om op die manier mensen weerbaar te maken voor een altijd veranderende omgeving.

Het ontstaan van HNLP is te danken aan 2 mensen namelijk: John Overdurf en Julie Silverthorn. Zij zijn als echtpaar betrokken bij de beginnende populariteit van NLP. Als psychologen willen zij alles weten over de nieuwe inzichten en gedachtenwereld van de heren Bandler en Grinder. Al vroeg zijn zij geboeid door de gedachtenwereld van NLP. Daarnaast wilden zij graag ook hun eigen wereld kwijt en binnen NLP was dat toen niet mogelijk. Alles wat naar psychologie rook ging in de ban. De waardevolle ideeën uit de praktijkervaring van John en Julie hadden geen plaats. Na het behalen van hun master trainerschap richtten zij HNLP op. Dit in navolging van de toen al bestaande maar nog relatief jonge stroming van humanistische psychologie.

Dat gedachten en taal elkaar beïnvloeden blijft als een paal boven water staan. Het programmeren wat ontstaan is door de tijd en de opkomst van programmeertalen in Silicon Valley wordt vervangen door psychologie zodat zij beide hun ruime praktijkervaring ook konden onderbrengen. Humanistic Neuro Linguïstic Psychology is dan een feit. Het is inmiddels 1994. Naast het geven van NLP en HNLP trainingen gaat hun beider liefde uit naar Milton Erickson en het gebruik van trance. Hun bestseller Training Trances en Dreaming Realities zijn daar een voorbeeld van. Net als de technieken die zij ontwikkelen:Beyond Words en Hypnotic Modeling. Tijdens de trainingen valt hun beider kennis van taal en toepasbaarheid op.

Als zij besluiten hun huwelijk te beëindigen lijkt het een einde voor HNLP. Julie richt zich vanaf nu op het geven van training en dan vooral op het geven van hypnose en trainers trainingen. John Overdurf combineert nu weer het coachen en trainen van mensen van practitioner, master tot trainer. Ook zijn liefde voor trance en het werk van Milton Erickson steekt hij niet onder stoelen of banken. De opleidingen gaan uit van de veranderlijkheid van de mens en de omstandigheden. John is begaan met het vinden van nieuwe en effectieve interventies. Samen met Julie was hij al begonnen om elke NLP techniek om te zetten in een conversatie. Daardoor neemt de bruikbaarheid toe en kunnen de technieken ook in het dagelijkse leven op straat en in de koffiekamer worden toegepast. NLP 'leunt' daardoor meer richting taal en de vooronderstellingen die daar in zitten. Het coachen van werknemers en collega’s is dan geen oefening meer...het wordt een goed gesprek!

Na het conversationeel maken van NLP is de ontwikkeling nog niet klaar. John neemt het initiatief en start Telecoaching U. Vanuit de Engelstalige wereld sluiten mensen aan bij zijn concept. Het zijn 3 maal 3 maanden en elke maand zijn er 3 telefoon conferenties. De eerste ging bijvoorbeeld over het coachen van mensen waarbij John als supervisor optreedt. De tweede ging over nieuwe ontwikkelingen die John uit eigen praktijk haalt en van de groep aangeleverd krijgt. Deze combinatie geeft tal van goede ideeën. Ideeën die inmiddels allemaal zijn uitgewerkt door coaches, trainers en master trainers van over de hele wereld. Om maar een tipje van de sluier op te lichten treffen jullie hieronder een aantal van die uitwerkingen aan.

Voor alles wat hier kort aan bod is gekomen geldt: alles zal veelvuldig terugkomen in het ledendeel van de pagina. Trainingen, workshops en masterclasses zullen ruimschoots in het teken staan van wat zojuist voorbij is gekomen. En het goede nieuws is...er is MEER!

Beyond Goals: Een andere manier van doelen stellen die een einde kan maken aan het eeuwenoude SMART model dat al jaren niet werkt en nog steeds verkocht wordt. Het SMART model is veel te bereikend en gaat niet uit van veranderingen in de omstandigheden van de mens. Het is te star en te bedacht. Beyond goals maakt het mogelijk om doelen te halen in kleine stappen om op die manier meer succes te ervaren tijdens de reis naar een doel in plaats van in de hypnose te stappen van het doel als zaligmakend idee.

Waving Dualities: Is de vervanger van de Visuel Squash die gewoon op een a4 blaadje gedaan kan worden. Door beide kanten van een beweging uit te vragen en de verbinding daar tussen te benoemen is het mogelijk om mooie lineaire en non-lineaire taalpatronen te maken die een einde maken aan dualiteiten.

Intro Sport Consulting: De huidige partner van John is een goede amazone en is aangesloten geweest bij de Olympische Equipe van de ruitersport. Zij is nog steeds actief in de ruitersport op een hoog niveau en ook al wereldkampioene geweest. Zij heeft een aantal ideeën die vooral praktisch helpen om een atleet in de zone te krijgen. Perifere blik is een belangrijke schakel.

Growing and Resolving Relationship: Hoe is het om met relaties bezig te zijn waarbij er verschil gemaakt kan worden in de partijen en de gezamenlijkheid. De 100% verantwoordelijkheid voor de relatie en de inspanning die gegeven kan en moet worden om de relatie beter te laten worden dan wel problemen op te lossen.

Subtle Art of De-Nominalisation: Nominalisaties zetten de wereld stil en bieden veiligheid. Deze veiligheid wordt in stand gehouden door de waarden en overtuigingen van eenieder. Hoe kunnen we nu kleine veranderingen en daarmee groei geven door op een subtiele wijze de nominalistisch weer om te zetten in werkwoorden.

Coaching Perspectives: We lopen tegen een probleem aan en we hebben geen overzicht. Deze stellingen van een probleem geven al meteen aan wat het perspectief is. Hoe geven we nu iemand een ander perspectief en daarmee een betere staat van zijn. Dat bied een mogelijkheid om op een andere manier een oplossing te vinden als de meer traditionele patronen. Het vraagt wel meer flexibiliteit van de begeleider.

Fractals of Experience: Een fractaal is een meetkundig figuur met gelijkheden. Op verschillende lagen van detail komen gelijkvormige figuren terug. Zo kan het dus ook zijn dat een client op meer dan 1 detail niveau een probleem heeft. Als daar niets mee gebeurt zal de client het probleem weer opnieuw gaan maken op basis van een gelijkvormig probleem op een ander detail niveau. ...dit is een redelijk abstracte omschrijving en anders gezegd kun je stellen dat door niet alleen te luisteren naar de probleemstelling maar ook naar de letterlijkheid van de gebruikte taal is het mogelijk gelijkvormigheid te ontdekken en er aandacht aan te geven. De kans van herhaling wordt dan aanmerkelijk kleiner. Bovendien is het herstellen van het probleem veel moeilijker puur door de complexiteit van taal. Kennis van Fractals van ervaringen maakt effectiever.