HNLP en meer

HNLP is, zoals inmiddels duidelijk is geworden, meer dan NLP+  Zo zijn er meerdere methodieken die zich ruim bewezen hebben maar slechts mondjesmaat worden toegepast. Een mooi onderdeel dat aan bod komt en het benoemen meer dan waard is: Brain Based Training & Teaching

 

Brain Based Training & Teaching  

Deze twee zijn het best uit elkaar te halen om een en ander uit te kunnen leggen.

Binnen Brain Based Training worden manieren gebruikt en gezocht om mensen van alle leeftijden optimaal te laten leren door gebruik te maken van optimale manieren om het brein te laten leren.  Bijvoorbeeld: Als student heb ik baat bij vormen van vrijheid en ontspanning om daarna ook weer aandacht te kunnen hebben voor de aangeleverde kennis of wetenschap. Het moeten maken van toetsen over de door mij opgedane kennis is contra productief en laat het brein eerder werken in een vecht of vlucht modus. Ik wil graag kunnen bewegen als dat nodig is en gebruik maken van de mogelijkheid om te eten en een toilet als mijn aandacht naar mijn maag of blaas gaat. Het op tijd kunnen ontspannen is ook een plus voor de hersenen net als het kunnen opereren in een veilige omgeving. Constant zijn we aan het zoeken naar bewijs dat het niet veilig is, tot er een besluit wordt genomen, veelal onbewust, “hier kan ik mezelf zijn”. Het moge duidelijk zijn. Een training op basis van Brain Based Training laat gemakkelijk leren en begrijpen. Integratie is veel sneller en het toepassen helemaal.

Brain Based Teaching

Hoe maak ik een training die een omgeving maakt die voldoet aan al het vorige. Hoe laat ik studenten gemakkelijk leren. welke hulpmiddelen staan er tot mijn beschikking. Wat kan ik als trainer of docent allemaal doen om het boeiend te houden en studenten vooral ervaringen geven al is het maar volgens een metafoor.  Hoe toets ik de opgedane kennis en wat doe ik met de resultaten, hoe interpreteer ik de resultaten en op welke manier komt er feedback voor de student. Wat neem ik zintuigelijk waar bij mijn studenten en hoe ga ik daar mee om. Met andere woorden een goed begin helpt en dan verder. Als trainer wil ik graag de “regels” van het brein kennen en er gebruik van maken.

 Ter illustratie staan hiernaast een drietal filmpjes van John Medina over hoe ons brein wel en juist niet werkt. Met een komische inslag zeer treffend weergegeven. Meer filmpjes zijn te vinden op youtube en Brainrules.net

Geluid

Er wordt  ook actief gebruik gemaakt van geluid. Gebruik van geluid op verschillende frequentie om daarmee bijvoorbeeld een actieve staat van zijn te creëren of juist een meer ontspannen gemoedstoestand. In HNLP opleidingen komt geluid, het effect daarvan en de inzetbaarheid regelmatig terug.

Delta: Wanneer de hersengolven tussen de 0,5 Hz. en 4 Hz zijn dan zijn we aan het slapen. We zijn ook fysiek totaal ontspannen en we zijn dan ook even ‘helemaal weg’. De Delta staat is ook waar we aan het herstellen zijn en genezen zijn omdat in die staat de het menselijk groeihormoon in aangemaakt wordt. Daarom is het ook zo vitaal dat je goed slaapt. Diepe slaap dus.

De Theta Golven vinden we in de range van 4 Hz. tot 7 Hz. In dit gebied zijn je hersengolven afgeremd totdat je bijna gaat slapen. We zijn in deze staat totaal ontspannen. We zijn in de staat tussen waken en slapen. De Theta staat maakt ons zeer ontvankelijk voor creatieve ideeën, beelden, flarden van dromen en lang vergeten her-inneringen. Het is de staat waar de magie van onze hersenen zo’n beetje begint. Theta staat is waar we aan het mediteren zijn, uiterst intuïtief en vol her-inneringen. De theta staat is ook de ideale staat voor super-leren, herprogrammeren van je mind, droom her-inneringen en zelf hypnose.

Het bereik van de Alfa golven loopt van ongeveer 7 Hz. tot 14 Hz. Wanneer we ons ontspannen produceren onze hersenen golven met een lagere frequentie dan de Beta golven. De Alfa staat wordt door ons als bijzonder plezierig ervaren. We zijn alert, maar toch ook ontspannen. Het is in deze Alfa staat dat we het meest efficient kunt leren, beter leren dus, en het best informatie verwerken.

De Beta Golven kenmerken zich door een frequentie van 14 Hertz (Hz.) tot ongeveer 40 Hz. Dit bereik is het meest krachtige bereik waar onze hersenen zich in kunnen bevinden want het is de staat waarin wij redeneren, besluiten nemen, werken, discussiëren en over het algemeen onze aandacht extern gericht hebben.

Gamma golven worden eigenlijk pas de laatste 10 – 15 jaar erkend, want voorheen werden ze gerekend tot Beta Golven. De Hoge Beta golven want de Gamma golven beginnen pas bij 40 Hz. en gaan ver door richting 70 Hz. Het is in deze staat dat we het meest in connectie staan met voorkennis, heldere inzichten en waarnemingen en hoger bewustzijn. Het is ook in deze staat dat we extreem veel informatie verwerken.

Voorbeeld Theta waves

Voorbeeld Alfa waves

Voorbeeld Gamma waves

Samenvatting

De wereldberoemde psychologe Carol Dweck van Stanford University heeft, na tientallen jaren onderzoek naar prestatie en succes, een baanbrekend begrip ontdekt: de kracht van onze mindset.

Dweck legt uit dat het niet alleen onze vaardigheden en talenten zijn die voor succes zorgen, maar ook onze statische of op groei gerichte mindset. Ze maakt duidelijk waarom het prijzen van de intelligentie en het talent van onze kinderen niet bevorderlijk is voor hun zelfvertrouwen en prestaties, maar hun succes zelfs in de weg kan staan. Met de juiste instelling kunnen we onze kinderen motiveren en hen helpen op school beter te presteren, en tegelijk op persoonlijk en professioneel vlak onze eigen doelen bereiken.

Dweck onthult wat alle goede ouders, leerkrachten, topmanagers en sportlieden al weten en laat zien hoe een simpel idee over de werking van de hersenen, liefde voor leren en veerkracht kan creëren, die de basis vormen voor prestaties op elk terrein.

 

Summary

World-renowned Stanford University psychologist Carol Dweck, in decades of research on achievement and success, has discovered a truly groundbreaking idea-the power of our mindset.

 Dweck explains why it's not just our abilities and talent that bring us success-but whether we approach them with a fixed or growth mindset. She makes clear why praising intelligence and ability doesn't foster self-esteem and lead to accomplishment,

but may actually jeopardize success. With the right mindset, we can motivate our kids and help them to raise their grades, as well as reach our own goals-personal and professional.

 Dweck reveals what all great parents, teachers, CEOs, and athletes already know: how a simple idea about the brain can create a love of learning and a resilience that is the basis of great accomplishment in every area.

 

bron: managementboek.nl