HNLP & Organisaties

HNLP is afgeleid van NLP, maar gaat uit van individuele personen waar NLP meer aandacht besteed aan vaste modellen.

HNLP gaat uit van de psychologie van de mens. De individuele persoon staat centraal. De coach kan zich niet verschuilen achter een protocol. Hierdoor moet hij flexibeler zijn. Goed waarnemen is hierbij heel belangrijk. Waarnemingsvermogen en flexibiliteit gaan hand in hand. Onderbouwd met psychologische principes en met de laatste inzichten van de neurowetenschap. HNLP is geen vast systeem, het gaat er juist van uit dat een flexibele benadering beter werkt.

Bij HNLP en organisaties kijken we ook nadrukkelijk naar de toepassing van HNLP principes in de aanpak van organisatieontwikkeling en organisatieverandering op basis van positieve psychologie en toekomstgerichte benaderingen zoals bijv. de benadering van Appreciative Inquiry (AI)*.

Bij HNLP en organisaties kiezen wij ervoor om maatwerk te bieden op basis van de uitgangspunten van bovenstaande inspiratiebronnen waarbij we mensen leren om te combineren en om te gebruiken wat nodig is. Kortom, wij hebben gekozen voor flexibiliteit. Wat kiest u?

 

*Appreciative Inquiry (AI): ontwikkeld vanuit studie naar organisatie ontwikkeling en –verandering Appreciative Inquiry (AI) is een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. AI verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.